Русенски Университет - Ангел КънчевКатедра Електроника\includegraphics[width=0.5\textwidth]{logo.pdf.ps}


Дипломна Работа


Вграден Уеб Сървър за Автоматизирано Събиране на Метеорологични Данни

Автор:
Деян Левски
Факултетен №:
073121
Специалност:
Електроника
Ръководител:
Доц. д-р инж. Анелия Манукова

Русе 2011

Deyan Levski 2013-06-22