RS-232 модул

Предвидено е предаване на информацията за времето и по серийна комуникация RS-232. Този вид връзка би се използвал при евентуалното свързване на метеорологичната станция с компютър и разработен софтуер за управление на станцията или за свързването и със светодиодно информационно табло. Разработения софтуер [Приложение 1] извършва само изпращане на текущите климатични параметри разделени със запетая по RS-232 на период до следващите измервания (10мин). На Фиг. 2.17 е показана класическа схема MAX232 - зарядна помпа за преобразуване на нивата на RS232 (5-15V).

Figure: MAX232 зарядна помпа за преобразуване на нивата на RS232 (5-15V).
\includegraphics[width=200pt]{figs/Fig28.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22