Приложение 3

Лог файл от симулациите за надеждност на системата.
\includegraphics[width=450pt]{Sim_MTBF1.pdf.ps}
\includegraphics[width=450pt]{Sim_MTBF2.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22