List of Tables

  1. Някои от наличните компилатори и техните основни параметри.
  2. Измервани климатични елементи за цялата система и техните диапазони
  3. Основни параметри на PIC18F4620
  4. Списък на използваните входове/изходи и кратко описание за тяхното предназначение
  5. Максимален обем на системата при различни размери на клъстерите
  6. Експериментално снети данни за генерираното напрежение от фотоволнаичните клетки


Subsections

Deyan Levski 2013-06-22