Външна флаш памет

За целите на събирането на данни е необходима среда (памет), където да бъдат съхранявани данните от направените измервания. Поради малката вътрешна памет на микроконтролера е необходимо да бъде добавена външна независима памет. Тъй като в по-големия случай от времето SPI модула на микроконтролера е зает с обслужването на заявките по мрежата, използването на популярните Secure Digital flash (SD) памети комурикиращи по SPI бе нецелесъобразно. За избягването на допълнително натоварване на SPI, се избра стандатрна Compact FlashTM(CF) карта памет.

Интерфейса на Compact FlashTMе подразновидност на PCMCIA1 стандарта. CF може да оперира в два режима в зависимост от състоянието на пина за режим на работа - като 16битова PC card (0х7FF) адресен лимит, или като IDE2 (PATA) интерфейс. Четенето и записа на данните става по паралелен път чрез шини за Адрес (Address) и Информация (Data). Естеството на паралелния достъп дава много добри параметри на скорост на запис и четене. Типично прочитането на една клетка отнема около 100ns, а записа около 1ms или повече в зависимост от капацитета на картата и обема на информация в нея.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22