Компилатори за PIC18 фамилията микроконтролери на Microchip

Поради големия интерес към микроконтролерите на Microchip са налични голям брой компилатори от различно ниво. Предлаганата среда от фирмата производител - MPLABTMдава възможност за пълен контрол върху етапа на програмиране и отстраняване на грешки (debugging). За съжаление в безплатната си версия MPLAB подържа само асемблер като програмен език. Налични са допълнителни приставки компилатори към MPLAB с езици от по-високо ниво, но за съжаление те не са безплатни напр. Hi-Tech C; MPLAB C PIC18; MPLAB C18. Това доведе до търсене на друг по-евтин вариант за разработка на програмата. След търсене за други възможности на Таблица 1.1 са показани в синтезиран вид някои наличните до момента на писане компилатори и някои от техните основни параметри.


Table: Някои от наличните компилатори и техните основни параметри.
Компилатор Асемб. ANSI C Деб. Оптим. Ниво Библ. Цена
MPLAB Да Не Да Високо Не Безплатен
MPLAB C18 Да Да Да Средно Не Платен
Hi-Tech C PRO Да Да Да Високо Не Платен
CCS C Не Да Да Средно Да Платен
SDCC Не Да Не Ниско Не Безплатен
GNU GCC PIC Не Да Не Ниско Не Безплатен
MikroC PRO PIC Да Да Да Средно Да Студентски лиценз

Заради високата цена на ANSI C компилаторите на фирмата производител Microchip бе избран външен компилатор mikroC PRO за PIC като ни бе предоставен студентски лиценз за работа с някои минимални ограничения.

Deyan Levski 2013-06-22