Методи за измерване на температура на въздуха в метеорологията

Според вида на използваните техники за измерване на температурата на въздуха, методите могат да се разделят на две основни подгрупи. Традиционни и модерни методи. Докато традиционните методи дават най-голяма надеждност точност и простота на конструкцията, модерните предлагат незаменима гъвкавост и независимост в измерванията.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22