Въведение

В днешно време с увеличаването на популацията на земята, развитието на научно-техническия прогрес и промишлеността все по-често се срещат природни катаклизми причинени най-вече от замърсявания на тропо и стратосферата. Предсказването на климатичните условия става все по-трудно и в същото време необходимо, за предпазване и избягване на тежки последствия от неподготвеност на населението.

Целта на тази дипломна работа бе да се създаде напълно автономна метеорологична станция, която да записва и в същото време предава климатична информация до метеоролозите от определена точка. Неналичието на електрическа енергия до всички места за измерване, наложи използването на нискоконсумиращи микроконтролери като ядро на метеорологичната станция. Интернет - най-масовата мрежа за предаване на информация е най-подходящата среда за разпространение на метео-данните. Именно поради тези причини бе избран жичен IEEE 802.3 стандарт за предаване на данните.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22