Автоматични Метеорологични станции

Автоматичните метеорологични станции са автоматизирана ``версия`` на традиционните метеорологични станции, предназначени за да спестят човешки труд или да направят възможни измервания в отдалечени местности. Практиката показва, че оптимална икономическа среда се постига при използването на по-голям дял автоматични метеорологични станции от традиционните стационарни метео станции. Персонала на стационарните обсерватории бива сведен до минимум, като информация за отдалечените места се получава автоматично по жичен или безжичен път. Поддръжката и калибриране на метео станции от този род, според световния метеорологичен стандарт става на едногодишен период.

Figure: Автоматична Метеорологична Станция в Ротера, Антарктида [23]
\includegraphics[width=210pt]{figs/Fig2.pdf.ps}

Автоматичните метео станции типично се състоят от влагозащитена кутия с логер на информация, презареждаема батерия, телеметрично устройство. Мачта с метеорологичните сензори и ветрогенератор и/или фотоволтаични панели за зареждане на батериета. Конструкцията им може да варира според предназначението на системата. Станциите могат да изпращат данните по GTS1 системата или да записват информацията за по-нататъчно снемане на място. Автоматичните станции използвани при отдалечени райони с лоши условия се различават значително. Комуникацията се осъществява чрез сателитна връзка откъдето се ретранслира към близката традиционна метео станция. На Фиг.1.2 е показана антоматична метеорологична станция в местността Ротера, Антарктида предназначена за работа в лоши условия.Deyan Levski 2013-06-22