Метеорологични станции

Традиционните наземни метеорологични станции се явяват един от източниците на информация с най-голямо значение. Те дават информация за преките последствия и изменения във времето. Класическите наземни станции, които изпращат ръчно информацията са най-многобройни поради исторически причини. Това са най-първите източници на информация за времето, като на тях се дава най-голяма тежест при прогнозиране. В съвременните наземни станции е необходим обслужващ персонал, правещ измервания и подаващ информация към националните метеорологични институти. Наличието на такъв персонал цялостно оскъпява съставянето на прогнози за времето и често субективния фактор има големи последствия.Deyan Levski 2013-06-22