Модерни методи

Модерните методи за измерване на температурата включват използването на електронни устройства за снемане и записване на температурата автоматично. Според физичния характер на измерванията биват:Deyan Levski 2013-06-22