Изчисляеми метеорологични параметри

За улеснение на метеоролозите, автоматичните метео станции могат да обработват и някои изчисляеми метеорологични величини, на базата на направените измервания. Някои от по-значимите параметри са:Deyan Levski 2013-06-22