Управление и събиране на данни от разстояние

Съществуват различни видове подходи на връзка между автоматичните станции и традиционните. Най-разпространения метод за предаване в миналото е жичната връзка (Телеграф/Телефон). С развитието на радиокомуникационната техника навлязоха различни методи за предаване на данните. В днешно време се наблюдават няколко ключови методи за предаване:Deyan Levski 2013-06-22