Изчисляеми параметри - вграждане в микроконтролера

Възможно бе да се добави и автоматично изчисляване и визуализиране на два изчисляеми параметъра - точка на оросяване и топлинен индекс.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22