Проектиране на системата

Разработката се явява част от една по-голяма разпределена система от 3 едночипови микрокомпютъра. Като, крайно постигнатите измервани елементи за цялата система и тяхната точност са показани на Таблица 2.1


Table: Измервани климатични елементи за цялата система и техните диапазони
Параметър Диапазон Точност
Температура на въздуха -55$ ^{\circ}$ C $ \div$ 100$ ^{\circ}$ C $ \pm$ 0.5$ ^{\circ}$ C при -10$ ^{\circ}$ C $ \div$ +85$ ^{\circ}$ C
Температура на почвата -55$ ^{\circ}$ C $ \div$ 100$ ^{\circ}$ C $ \pm$ 0.5$ ^{\circ}$ C при -10$ ^{\circ}$ C $ \div$ +85$ ^{\circ}$ C
Относителна влажност 1% $ \div$ 99% $ \pm$ 2% при 10% $ \div$ 90%
Атмосферно налягане 50kPa $ \div$ 115kPa $ \pm$ 1kPa
Скорост на вятъра 2 m/sec $ \div$ 25.5 m/sec $ \pm$ 10%
Посока на вятъра 8 посоки -
Слънчева активност 0W/m2 $ \div$ 1500W/m2 15% при -10$ ^{\circ}$ C $ \div$ +85$ ^{\circ}$ C
Естествен гама фон 0.01 uSv/h $ \div$ 1000 uSv/h 5% при -10$ ^{\circ}$ C $ \div$ +85$ ^{\circ}$ C

Проектирането на системата стана на няколко етапа, като за разработката на софтуера и прототипа бяха основно използвани софтуерните продукти:



Subsections
Deyan Levski 2013-06-22