Точка на оросяване

Точката на оросяване е параметър зависещ от температурата и влажността на въздуха. За да може да бъде обработван лесно от микроконтролера беше нужно да бъде избрана възможно най-леката и всепак достатъчно точна формула за изчисление. Избрана е опростена формула за изчисление с точност от 1% в диапазона над 50% относителна влажност на въздуха.

$\displaystyle T_{d}=T-\dfrac{100-RH}{5}$ (2.4)

Вид на формулата в главната програма:

TDew=(tempdp-((100-Rh_conv)*0.2));Deyan Levski 2013-06-22