Заключение и бъдеща работа

В дипломната работа е представена приемна и обработваща данните част от напълно автоматична метеорологична станция изградена със стандартни и леснодостъпни елементи. По време на работа бяха направени редица опити и тестове на системата, които доказаха нейната стабилност. Проектирани и изградени бяха следните блокове:

Възможната бъдеща работа върху системата може да бъде насочена към усъвършенстването на уеб сървъра. Добавката на стек с пакетна фрагментация е силно необходима с цел разширавяне на размера и разнообразността на създаваните страници. Допълнително може да бъде добавена функция за промяна на IP адреса, gateway, subnet mask и порта на слушане.

Възможна е разработка на безжичен предавател и приемник за отдалечени измервания, използвайки директно кода на манчестър като физическо разпространение. Необходимо е да се наблегне и на консумацията на цялата система и проектирането на енергонезависима такава. В момента консумацията на модула е 150-200mA / 12V и лесно би могла да се захранва от батерии и/или фотоволнаичен панел.


Deyan Levski 2013-06-22