Приложение 2

Принципна схема на печатната платка и графични оригинали - хартиен носител.
\includegraphics[width=600pt, angle=90]{PCB.pdf.ps} Печатна платка горен и долен слой с елементи.
\includegraphics[width=600pt, angle=90]{PCBTOP.pdf.ps} Горен слой.
\includegraphics[width=600pt, angle=90]{PCBBOT.pdf.ps} Долен слой.
[pages=-,landscape]main_schematic.pdf.ps

Deyan Levski 2013-06-22