List of Figures

 1. Фигурна схема на Глобалната Система За Наблюдение на Климата [19]
 2. Автоматична Метеорологична Станция в Ротера, Антарктида [23]
 3. Блокова схема на етернет контролер ENC28J60 [11]
 4. Open Systems Interconnection модел [17]
 5. Организация на етернет буфера [11]
 6. Базисна схема на вграден уеб сървър предложен от Microchip [11]
 7. Основни схеми на преобразуване на термосъпротивленията
 8. Термодвойка с Fe-C краища
 9. Карта на температурните трендове на земното кълбо, снета по радиочестотни методи от сателит. [19]
 10. Блокова схема на стандартния подход за измерване на слънчева радиация.
 11. Волт-Амперна характеристика на фотоволтаичен модул. [20]
 12. Основни блокове на системата
 13. Блокова схема на PIC18F4620 [15]
 14. Вътрешен 4х Умножител с фазово заключване PLL [15]
 15. Обобщен алгоритъм на работа на ядрото
 16. Свободна и заета RAM и ROM памет
 17. Дърво на зависимостите на Ethernet библиотеката
 18. Дърво на страниците и външните променливи
 19. Вид на главната страница indexPage
 20. Вид на графичната страница
 21. Схема на опитната постановка
 22. Хистограма на времената за отговор при проведеното изпитване
 23. Блокова схема на часовника в реално време PCF8583 [13]
 24. Принципна схема на часовника с резервиране
 25. Код на манчестър и извлечени от него тактов и информационен сигнал
 26. Протокол за връзка със slave1 и slave2
 27. Електронни врати за избор на slave1 или slave2
 28. MAX232 зарядна помпа за преобразуване на нивата на RS232 (5-15V).
 29. Блокова схема на DS18B20 [24]
 30. Формат на температурния регистър на DS18B20
 31. Принципна схема на преобразувателя с AD620
 32. Вътрешна схема на AD620 [25]
 33. Конструктивен модел на метеорологичната станция
 34. Вид на прототипната платка-майка
 35. Графична зависимост Температура - Откази


Deyan Levski 2013-06-22