Ядро - PIC18F4620

Основата на метео-сървъра е микроконтролерът PIC18F4620. Избран е именно този модел поради това, че параметрите му (Таблица 2.2) са достатъчни за изграждането на лек уеб сървър със сравнително проста функционалност. Едно от условията за създаването на уеб сървър с външен етернет модул като ENC28J60 е управляващия микроконтролер да притежава хардуерен SPI модул, който да може да работи на честота от поне 8 до 10 MHz. Допълнително наличието му в стандартен DIP40 корпус и възможността да се програмира с JDM програматор беше решаваща за избора. На Фиг.2.2 е показана блокова схема на PIC18F4620.

Figure: Блокова схема на PIC18F4620 [15]
\includegraphics[width=450pt]{figs/Fig13.pdf.ps}


Table: Основни параметри на PIC18F4620
Flash 65536 bytes
Еднодумови Инструкции 32768
SRAM 3986 bytes
EEPROM 1024 bytes
I/O 36
10-bit A/D к-ли 13
SPI модул 1
I2C модул 1
EUSART модул 1
16-bit Таймер 3
8-bit Таймер 1
Честота на ядрото $ \leqq$ 40 MHz
4 x PLL умножител да
Брой инструкции 75
 Subsections

Deyan Levski 2013-06-22