Приложение 1

Приложение 1 съдържа пълната документация, принципни схеми, печатна платка, програмен код на микроконтролера, резултати от изпитания с Wireshark.Deyan Levski 2013-06-22