Разпределение на модули, входове и изходи

При избора на микроконтролер бяха взети под внимание необходимите модули, входове и изходи за пълноценната работа на системата. Използван е 8 битов микроконтролер от среден клас, лесно достъпен на пазара без много допълнителна строго специфична периферия.

На Таблица 2.3 е направен списък на използваните входове/изходи, както и кратко описание за тяхното предназначение.


Table: Списък на използваните входове/изходи и кратко описание за тяхното предназначение
Вход/Изход Предназначение
RА0 Индикатор за запис върху CF карта
AN3 Аналогов вход за измерване на слънчева радиация
RA4, RA5 Управление на електронни врати за връзка със SLAVE1/2
PORTB Data0-Data7 на CF карта
RC0, RC1, RC3, RC4, RC5 SPI модул-комуникация с Ethernet контролера ENC28J60
RC6(TX), RC7(RX) EUSART модул за връзка по RS232 с външен дисплей-табло
RC2, RD0, RD1 Address00-Address02 на CF карта
RD4, RD5, RD6, RD7 CS, INTRQ, REG, CS0 на CF карта
RD2, RD3 I2C (SCA, SCL) към RTC /часовник в реално време/
RE2 OneWire връзка с цифров темп. сензор DS18B20
RE3(MCLR) Master-Clear резет група
RE0 Вход от електронните врати за манчестър кода от SLAVE1/2Deyan Levski 2013-06-22