Ethernet модул

За изграждането на вграден уеб сървър е необходима хардуерна част, която преобразува стандартният Еthernet интерфейс в подходящ вид за разчитане от микроконтролера. В текущия случай бе избран Еthernet контролер на фирмата Microchip. ENC28J60 e независим Ethernet контролер с индустриално стандартен сериен периферен интерфейс (SPI). Проектиран е да служи като мрежов адаптер за всеки контролер оборудван със SPI.

ENC28J60 изпълва всички IEEE 802.3 спецификации. Включва редица пакетно-филтриращи схемотехники за филтриране на идващите пакети. Също така разполага с вътрешен DMA модул за бърз пренос на данни и хардуерно осигурени схемотехники за проверка на чексумата на интернет протокола IP. Комуникацията с ядрото се осъществява чрез два прекъсващи пина и SPI, със скорост на трансфер до 10Mb/s. Допълнително два фиксирани напълно програмируеми пина се използват за индикаторни светодиоди - връзка и активност.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22