Благодарности

Искам да изкажа благодарност към ръководителя ми Доц. Анелия Манукова за предоставената възможност да работя под нейните напътствия. Благодаря за нужната подкрепа и съвети по време на съставянето на работата, за предоставената възможност да работя в университета и бързите отговори на електронните писма.

Също така бих искал да благодаря на няколко от колегите и приятели от курса по Електроника:

Най-накрая бих искал да изкажа благодарност към родителите ми, които ме окуражаваха през цялото време. Без тяхната подкрепа тази работа никога не би била възможна.


Deyan Levski 2013-06-22